Nastavi da ćitaš... Čak i ako koristite zaštitu, ove 4 polne bolesti možete da dobijete!
Posted in ZDRAVLJE

Čak i ako koristite zaštitu, ove 4 polne bolesti možete da dobijete!

Prezervativ ima ulogu da spreči prenošenje semena, čime se osim neželjene trudnoće, može sprečiti i prenošenje brojnih polnih bolesti, kao…