Nastavi da ćitaš...
Posted in Daljinski za telefizor?

Kako popraviti daljinski za TV?

Usmerite daljinski upravljač ka TV-u i pritisnite bilo koje dugme, ako telefizor ne reaguje na dodir daljinskog dugmeta proverite da…