Nastavi da ćitaš... Kako popraviti mešalicu za beton?
Posted in Popraviti mešalicu za beton?

Kako popraviti mešalicu za beton?

Ako motor daje zvučne znake života ili otežanog rotiranja na rotoru motora, moguci razlozi kvara je kondenzator motora. Kondenzator se…