Nastavi da ćitaš...
Posted in ELEKTRIČNU BUŠILICU?

Kako popraviti električnu bušilicu?

Ukoliko bušilica ne daje nikakav znak na samom prekidaču ne znači da je došlo do ozbiljnog kvara, možda je u…