Nastavi da ćitaš... Kako popraviti bojler?
Posted in popraviti bojler?

Kako popraviti bojler?

Ukoliko je u pitanju stari model bojlera koji vremenom prestao da daje toplu vodu, klasični kućni bojler ima pre svega…