Nastavi da ćitaš...
Posted in Zašto je Pintar facil valjak bolji od običnog valjka?

Zašto je Pintar facil valjak bolji od običnog valjka?

Pintar facil valjak štedi boju, ne curi i ne prosipa se po podu. zaista sjajan valjak za brzo i kvalitetno…